Výpočet platby při odběru 30 000 kwh
Distribuční sazba C02 (denní proud), jistič nad 3x32 A do 3x40 A

přejít na výpočet
sazby C25
-----------------

přejít na výpočet
při odběru 24 000 kwh
-----------------
Období od 1.1. - 31.12.2014
položka
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
cena při úsporném řešení
za jeden kalendářní rok
Celková platba
125 562.30
26 368.08
151 930.38
100 934.73
Z toho za silovou elektřinu
44 580.00
9 361.80
53 941.80
52 288.36
Z toho za distribuci
61 917.00
13 002.57
74 919.57
25 047.74
Z toho za ostatní regulované služby
18 654.00
3 917.34
22 571.34
22 571.34
Z toho daň z elektřiny
849.00
178.29
1 027.29
1 027.29
Detailní rozpis za silovou elekřinu
položka
jednotek
cena jednotky (Kč)
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
Celková platba za s.e.
-
-
45 580.00
9 361.80
53 941.80
Z toho stálý plat
12 měsíců
55.00
660.00
138.60
798.60
Z toho vysoký tarif
30.000 MWH
1 464.00
43 920.00
9 223.20
53 143.20
Z toho nízký tarif
-
0.00
-
-
-
Detailní rozpis za distribuci
položka
jednotek
cena jednotky (Kč)
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
Celková platba za dis.
-
-
62 534.70
13 132.29
75 666.99
Z toho stálý plat
12 měsíců
156.00
1 872.00
393.12
2 265.12
Z toho vysoký tarif
30.000 MWH
2 022.09
60 662.00
12 739.17
73 401.87
Z toho nízký tarif
-
0.00
-
-
-