Výpočet platby při odběru 24 000 kwh
Distribuční sazba C02 (denní proud), jistič nad 3x32 A do 3x40 A

přejít na výpočet
sazby C25
-----------------

přejít na výpočet
při odběru 30 000 kwh
-----------------
Období od 1.1. - 31.12.2014
položka
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
cena při úsporném řešení
za jeden kalendářní rok
Celková platba
101 800.56
21 378.12
123 178.12
87 968.48
Z toho za silovou elektřinu
35 796.00
7 517.16
43 313.16
43 313.76
Z toho za distribuci
50 402.16
10 584.45
60 986.61
26 762.61
Z toho za ostatní regulované služby
14 923.00
3 917.34
18 057.07
18 057.07
Z toho daň z elektřiny
679.00
142.63
821.83
821.83
Detailní rozpis za silovou elekřinu
položka
jednotek
cena jednotky (Kč)
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
Celková platba za s.e.
-
-
35 796.00
7 517.16
43 313.16
Z toho stálý plat
12 měsíců
55.00
660.00
138.60
798.60
Z toho vysoký tarif
24.000 MWH
1 464.00
35 136.00
7 378.56.00
42 514.56
Z toho nízký tarif
-
0.00
-
-
-
Detailní rozpis za distribuci
položka
jednotek
cena jednotky (Kč)
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
Celková platba za dis.
-
-
50 402.16
10 584.45
60 986.61
Z toho stálý plat
12 měsíců
156.00
1 872.00
393.12
2 265.12
Z toho vysoký tarif
24.000 MWH
2 022.09
48 530.16
10 191.33
58 721.49
Z toho nízký tarif
-
0.00
-
-
-