Výpočet platby při odběru 30 000 kwh
Distribuční sazba C25 (denní/noční proud), jistič nad 3x32 A do 3x40 A

přejít na výpočet
sazby C02
-----------------

přejít na výpočet
při odběru 24 000 kwh
-----------------
Období od 1.1. - 31.12.2014
položka
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
cena při úsporném řešení
za jeden kalendářní rok
Celková platba
107 485.82
22 572.02
130 057.84
100 934.73
Z toho za silovou elektřinu
45 390.00
9 531.90
54 921.90
54 921.90
Z toho za distribuci
42 592.82
8 944.49
51 537.31
26 928.22
Z toho za ostatní regulované služby
18 654.00
3 917.34
22 571.34
22 571.34
Z toho daň z elektřiny
849.00
178.29
1 027.29
1 027.29
Detailní rozpis za silovou elekřinu
položka
jednotek
cena jednotky (Kč)
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
Celková platba za s.e.
-
-
45 390.00
9 531.90
54 921.90
Z toho stálý plat
12 měsíců
55.00
660.00
138.60
798.60
Z toho vysoký tarif
22.000 MWH
1 651.00
36 322.00
7 627.00
43 949.00
Z toho nízký tarif
8.000MWH
1 051.00
8 408.00
1 765.00
10 173.68
Detailní rozpis za distribuci
položka
jednotek
cena jednotky (Kč)
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
Celková platba za dis.
-
-
42 592.82
8 944.49
51 537.31
Z toho stálý plat
12 měsíců
408.00
4 896.00
1 028.16
5 924.16
Z toho vysoký tarif
22.000 MWH
1 691.79
37 219.38
7 816.07
45 035.45
Z toho nízký tarif
8.000 MWH
59.68
477.44
100.26
577.70