Výpočet platby při odběru 24 000 kwh
Distribuční sazba C25 (denní/noční proud), jistič nad 3x32 A do 3x40 A

přejít na výpočet
sazby C02
-----------------

přejít na výpočet
při odběru 30 000 kwh
-----------------
Období od 1.1. - 31.12.2014
položka
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
cena při úsporném řešení
za jeden kalendářní rok
Celková platba
87 992.70
18 478.47
106 471.17
87 968.48
Z toho za silovou elektřinu
36 684.00
7 703.64
44 387.64
44 387.64
Z toho za distribuci
35 706.30
7 498.32
43 204.62
26 762.61
Z toho za ostatní regulované služby
14 923.20
3 133.87
18 057.07
18 057.07
Z toho daň z elektřiny
679.00
142.63
821.83
821.83
Detailní rozpis za silovou elekřinu
položka
jednotek
cena jednotky (Kč)
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
Celková platba za s.e.
-
-
36 684.00
7 703.64
44 387.64
Z toho stálý plat
12 měsíců
55.00
660.00
138.60
798.60
Z toho vysoký tarif
18.000 MWH
1 651.00
29 718.00
6 240.78
35 958.78
Z toho nízký tarif
6.000 MWH
1 051.00
6 306.00
1 324.26
7 630.26
Detailní rozpis za distribuci
položka
jednotek
cena jednotky (Kč)
bez DPH (Kč/rok)
DPH (Kč/rok)
včetně DPH
Celková platba za dis.
-
-
35 706.30
7 498.32
43 504.62
Z toho stálý plat
12 měsíců
408.00
4 896.00
1 028.16
5 924.16
Z toho vysoký tarif
18.000 MWH
1691.79
30 452.22
6 394.97
36 847.19
Z toho nízký tarif
6.000 MWH
59.68
358.08
75.20
433.28